Profil

En kostskole er en skole, hvor eleverne bor, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang – f.eks. på grund af forældrenes situation, personlige vanskeligheder, den nuværende skole. På en kostskole kan børn og unge få en frisk start. Vi sørger for, at eleverne kommer i skole hver dag, at eleverne får den undervisning, de har brug for, og at de deltager i et aktivt og socialt fritidsliv med andre børn og unge. Kostskolerne modtager elever fra hele landet, mange af dem via serviceloven enten som anbringelser eller med kommunal støtte. De fleste kostskoler har samtidig dagelever fra lokalområdet, der benytter skolen som et almindeligt privatskoletilbud. Ofte bliver kosteleverne sluset over i de samme klasser som dageleverne, når de er parate til det.

Hvad kan kostskolerne tilbyde?

Ingen andre skole- og boformer har som kostskolerne den glidende overgang mellem hjemmeliv og skoleliv, der skaber mest muligt sammenhæng i den enkelte elevs hverdag. Derfor kan vi tilbyde børn og unge en hverdag hos os, der forbereder dem til videre uddannelse og socialt fællesskab i det omgivende samfund.

  • Skolegang og det sociale liv er tæt sammenvævet.
  • Faste voksne kontaktpersoner. Altid en voksen på kostskolen, der tager ansvar for det enkelte barn. Faste kontaktpersoner til forældre og familier, eventuelle sagsbehandlere og Psykologisk Pædagogisk Rådgivning for et forpligtende og tæt samarbejde.
  • Fagligt udbytte. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens faglige krav. Stor vægt på den enkelte elevs udgangspunkt, behov og evner. Handleplaner for den enkelte, undervisningsdifferentiering og tæt samarbejde med eleven er en integreret del af alle de private kostskolers tilbud.
  • Fritidstilbud, fælles aktiviteter og sunde kostvaner danner rammen om livet rundt om skolen.

 ”At starte på kostskolen er som at få en chance til”.

Læs her om kostskoler, som løfter en særlig opgave.

VIVE-undersøgelsen

Det virker at gå på en af vores kostskoler.

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har for Kostskoler.dk undersøgt, hvordan det går elever, der har været anbragt på vores kostskoler, sammenlignet med unge, der har været anbragt i familiepleje eller på døgninstitutioner/socialpædagogiske opholdssteder.

VIVE har blandt andet analyseret, hvor mange unge tidligere anbragte, der er i uddannelse eller har gennemført en uddannelse, når de er 25 år. Sammenligningen falder på mange måder ud til kostskolernes fordel:

56 pct. af tidligere kostskoleelever er enten i gang med eller har gennemført en uddannelse som 25-årige. De tilsvarende tal for unge tidligere familieplejeanbragte er 46 pct. og for unge tidligere institutionsanbragte 36 pct.

VIVE har også analyseret, hvor mange af de tidligere anbragte, der var selvforsørgende, når de rundede 25 år:

72 pct. af tidligere kostskoleelever er selvforsørgende som 25-årige. De tilsvarende tal for unge tidligere familieplejeanbragte er 69 pct. og for unge tidligere institutionsanbragte 50 pct.

Alle 499 unge, der fra 2005 til og med 2017 var anbragt på en af vores kostskoler og gennemførte 9. eller 10. klasse, er med i undersøgelsen. De er blevet matchet én til én med unge, tidligere anbragte fra plejefamilier og institutioner, der har samme registrérbare data som de tidligere kostskoleelever.

Læs hele undersøgelsen på www.vive.dk

Vi har lavet et sammendrag af undersøgelsen

Læs sammendrag af undersøgelsen 

  ”Kommunerne vil gerne bruge familiepleje. Men måske skal de tænke kostskoler som et reelt alternativ til nogle unge. For eksempel dér, hvor mavefornemmelsen hos de anbringende sagsbehandlere siger dem, at en familieplejeanbringelseikke kommer til at fungere på den lange bane.”

Seniorforsker i VIVE Mette Lausten, der har stået for undersøgelsen.

Læs hele interviewet med Mette Lausten