Esrum Kost- & Friskole

Esrum Hovedgade 18
3230 Græsted
+45 4839 0950
Beliggenhed
Region Hovedstaden
Nærmeste by
Hillerød og Helsingør
Grundlagt
1988
Ledelse
Forstander Mads Unger Mikkelsen og viceforstander Lotte Gjerlufsen
Antal elever
26 kostelever og 25 dagelever
Personale
24
Klassetrin
5. – 10. klasse i alderen 11-17 år
Antal væresler
19
Kontakt
Mads Unger MikkelsenSkoleleder
Mads Unger Mikkelsen
Træffetid:
4839 0950
mads@esrumkostskole.dk

Profil

Kostelever og privat indmeldte dagelever fra nærområdet undervises sammen. Det giver god dynamik og gensidig positiv påvirkning.
Der er 2 lærere og max 15 elever i skolens 4 klasser.
Undervisningen op til 9. kl. foregår i 2 grupper med et fagligt niveau fra hhv. ca. 2.-7. kl. og fra 4.-8. kl., afhængig af faget. De 2 grupper undervises i lokaler ved siden af hinanden. Klassernes skemaer planlægges, så gennemgang og repetition af basale færdigheder i grundfagene ligger på samme tidspunkter. Det betyder, at elever, der passer til et højere eller lavere undervisningsniveau indenfor et bestemt område, har mulighed for at skifte gruppe i løbet af dagen.
Denne fleksibilitet er meget væsentlig for bedst muligt at kunne tilgodese den enkelte elevs læringsbehov i alle grundfag.
Eleverne fortsætter herefter i 9. og evt. 10. kl. og afslutter med Folkeskolens prøver FP9 og FP10.

Speciale

At tilbyde skolegang og individuel personlig omsorg i et lille trygt miljø, hvor alle kender alle.
Da de fleste elever har særlige udfordringer ift. tidligere problematisk skolegang og/eller svære familiære problemstillinger, arbejder vi anerkendende med fokus på at bringe glæde, motivation, håb og drømme tilbage til eleven.
Selvtilliden og selvværdet vokser i takt med det erfarne personales koordinerede indsats. Eleverne genetablerer troen på egne evner og troen på generelt at kunne magte livet.
Vi prioriterer oplysning, praktik og stor støtte til elevernes uddannelsesvalg.
Supervision er en naturlig del af vores arbejde.
Vi tilbyder specialiseret læseundervisning, psykologbistand og familierådgivning.

Faciliteter

Esrum Kost- & Friskole ligger i naturskønne omgivelser i den gamle Esrum Kro, der, sammen med det nærliggende Esrum Kloster, har rødder tilbage til middelalderen (1150). De nuværende bygninger er fra 1906, men fremstår moderne og velholdte med flere større tilbygninger.
Lokalerne restaureres og nyindrettes løbende, så de til enhver tid bedst muligt dækker dag- og kostelevers behov for inspirerende og fleksible undervisningslokaler og opholdsrum samtidig med, at vi også ønsker at bevare noget af kroens sjæl.
Vi har bl.a. faglokaler til musik (inkl. lydstudie), science, IT, krea, sport (gymnastiksal) samt udendørs multibane.
Kostafdelingen er placeret på 1. og 2. sal. Den store fællesstue med flere små hyggekroge, tv-afdeling, billard, udgang til tagterrasse m.v., er centrum for kosteleverne udenfor skoletiden.
Ridning, fitness, fodbold, golf, skydning m.v. dyrkes lokalt, idet vi vægter elevernes socialisering i nærmiljøet. Vi følger og guider eleverne individuelt indtil de er trygge ved den pgl. aktivitet.
Vi har åbent de fleste weekender samt har årlig skitur, sommerskole, lejrskoler, læselejrskole og div. kortere rejser med specifikt undervisningsmæssigt formål.

Transport

Bus hver halve time fra Esrum til Hillerød og Helsingør. Stoppestedet ligger lige foran skolen.
Fra Hillerød er der tog mod København hvert 10. min.