Menu

Profil

En kostskole er en skole, hvor eleverne bor, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang – f.eks. på grund af forældrenes situation, personlige vanskeligheder, den nuværende skole.

På en kostskole kan børn og unge få en frisk start. Vi sørger for, at eleverne kommer i skole hver dag, at eleverne får den undervisning, de har brug for, og at de deltager i et aktivt og socialt fritidsliv med andre børn og unge.

Kostskolerne modtager elever fra hele landet. De fleste kostskoler har samtidig dagelever, fra lokalområdet, der benytter skolen som et almindeligt privatskoletilbud. Ofte bliver kosteleverne sluset over i de samme klasser som dageleverne, når de er parate til det.

Hvad kan kostskolerne tilbyde?

Ingen andre skole- og boformer har som kostskolerne den glidende overgang mellem hjemmeliv og skoleliv, der skaber mest muligt sammenhæng i den enkelte elevs hverdag. Derfor kan vi tilbyde børn og unge en hverdag hos os, der forbereder dem til videre uddannelse og socialt fællesskab i det omgivende samfund.

  • Skolegang og det sociale liv er tæt sammenvævet
  • Faste voksne kontaktpersoner. Altid en voksen på kostskolen, der tager ansvar for det enkelte barn. Faste kontaktpersoner til forældre og familier, eventuelle sagsbehandlere og Psykologisk Pædagogisk Rådgivning for et forpligtende og tæt samarbejde.
  • Fagligt udbytte. Undervisningen tager udgangspunkt i folkeskolens faglige krav. Stor vægt på den enkelte elevs udgangspunkt, behov og evner. Handleplaner for den enkelte, undervisningsdifferentiering og tæt samarbejde med eleven er en integreret del af alle de private kostskolers tilbud.
  • Fritidstilbud, fælles aktiviteter og sunde kostvaner danner rammen om livet rundt om skolen.